Tajemník společnosti
Štěpánka Benadová (tajemnik@austerlitz-ops.cz)

Správní rada společnosti (spravni.rada@austerlitz-ops.cz)
- předseda: Ing. Ivan Charvát (ivan.charvat@austerlitz-ops.cz)
- místopředseda: Ing. arch. Jaroslav Klaška (jaroslav.klaska@austerlitz-ops.cz)
- místopředsedkyně: Mgr. Michaela Trněná (michaela.trnena@austerlitz-ops.cz)
- člen: ThDr. Jan Hradil, Th.D. (jan.hradil@austerlitz-ops.cz)
- člen: František Kroutil (frantisek.kroutil@austerlitz-ops.cz)
- člen: Ing. Václav Horák (vaclav.horak@austerlitz-ops.cz)

Dozorčí rada společnosti (dozorci.rada@austerlitz-ops.cz)
- předseda: Bc. Zdeněk Pavlík (zdenek-pavlik@austerlitz-ops.cz)
- člen: Vladimír Kuklínek (vladimir.kuklinek@austerlitz-ops.cz)
- člen: Bohuslav Adámek