Mohyla míru - Austerlitz, o.p.s.
Valná hromada - 11. května 2017 v Telnici

Ve čtvrtek dne 11. května 2017 se od 10.00 hodin v Restauraci U Laštůvků konala valná hromada obecně prospěšné společnosti Mohyla míru - Austerlitz. Za účasti členů (vč. zakladatelů) a hostů bylo na programu (dle pozvánky):

Program:

 1. Uvítání
 2. Volba předsedajícího valné hromady, volba ověřovatelů zápisu, volba sčitatele
 3. Schválení programu jednání
 4. Změna zakládací smlouvy
 5. Zpráva správní rady o činnosti od poslední valné hromady
 6. Zpráva správní rady o hospodářských výsledcích za rok 2016
 7. Zpráva dozorčí rady o přezkumu hospodaření za rok 2016
 8. Plán akcí obecně prospěšné společnosti na rok 2017
 9. Zpráva o podání žádosti o dotaci ze SFŽP (Projekt Ozelenění Prateckého kopce)
 10. Informace - webové stránky
 11. Diskuse
 12. Závěr

Hlavním probíraným tématem byla změna zakládací smlouvy společnosti, přičemž si společnost bude muset vybrat vhodného kandidáta na pozici ředitele - tak tomu velí aktuální legislativa, které je třeba přizpůsobit status i provoz společnosti.

Řeč přišla i na budoucí společné projekty (Ozelenění Prateckého kopce, taneční soutěž, webové stránky, pietní aktivity, společná propagace, letní akce pro děti a další).

Restaurace U Laštůvků v Telnici nebyla vybrána náhodou: právě toto místo v době bitvy tří císařů sloužilo jako lazaret pro raněné vojáky.

Děkujeme všem členům i hostům za účast na valné hromadě.