Mohyla míru - Austerlitz, o.p.s.
Členská schůze Mohyla míru - Austerlitz, o.p.s. 2017

Dne 16. ledna 2017 se ve Šlapanicích uskutečnila řádně svolaná členská schůze Mohyly míru - Austerlitz, o.p.s. Programem setkání byla především zpráva o činnosti společnosti v roce 2016 a plán činnosti na rok 2017. Jedním z bodů zasedání bylo také oživení internetových stránek společnosti a stav přípravy projektu Ozelenění Prateckého kopce.

Předsedajícím schůze byl předseda společnost ing. Ivan Charvát, schůze se zúčastnili i další členové správní rady a zástupci členské základny společnosti.